KEHITYSPROJEKTEILLA TULOKSIA

Organisaatioiden sisäiset kehitysprojektit ovat eräs haastavimmista projektityypeistä. Muutoksella on aina hintansa, ja huonosti hoidetulla muutoksella hinta on vielä korkeampi. Epäonnistunut kehitysprojekti muistetaan pitkään organisaatiossa.

Kehitysprojekteissa vaaditaan vahvan projektiosaamisen ohella taitavaa muutosjohtamista. Inhimillisen puolen ymmärrys, osallistava vuorovaikutus sekä suunnitelmallinen ja kattava viestintä ovat onnistuneen kehitysprojektin edellytyksiä. Strategisissa kehitysprojekteissa johtoryhmän omistajuus on välttämätöntä, mutta myös muissa kehitysprojekteissa johdon sitoutuminen on erittäin merkittävässä roolissa.

Tunnistatko seuraavia haasteita kehitysprojekteissanne:

  • Kehitysprojektit jäävät keskeneräisiksi ja haluttuja tuloksia ei saavuteta
  • Kehitysprojektit vievät paljon resursseja, sekä rahallisia että ajallisia
  • Kehitysprojekteja tehdään kun ehditään ja ne jäävät usein muiden töiden jalkoihin
  • Projekteissa tehdään hukkatyötä, joka turhauttaa henkilöstöä
  • Kehitysprojektien johtaminen ja ohjaus on epäjohdonmukaista tai puutteellista
  • Samat ihmiset ovat aina kehitysprojekteissa. Koko organisaation tai sidosryhmien osaamista ei saada hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla.
  • Projektien tulosten vieminen käytäntöön on hidasta, jää kesken tai toteutumatta kokonaan

Kehitysprojekteilla tuloksia -ohjelman tavoitteena on organisaation liiketoimintaprojektien tehokkuuden edistäminen ja tulosten parantaminen. Ohjelman aikana suunnittelemme yhdessä organisaation liiketoimintaa ja muita tavoitteita edistävä projektien johtamis- ja ohjausmallin. Kehitämme organisaation projektointimalleja ja -osaamista siten, että kehitysprojekteilla saavutetaan halutut tulokset ja varmistetaan organisaatiossa yhteinen sitoutuminen uusiin käytäntöihin ja uusien käytäntöjen toteutuminen.

Lue lisää koulutuksen esitteestä >>