« Takaisin blogisivulle

Unohditko strategian merkittävimmän tekijän?

helmikuu 17, 2016 10:31 am

martinVaikka strategiasta puhutaan paljon, on yksi asia, johon ei vielä kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Tuo strategian merkittävin menestystekijä tai mahdollisesti suurin heikkous ovat ihmiset. Noin niin kuin henkilöinä ja yksilöinä. Mutta miten saavutetaan sekä strategiaa että ihmisiä eteenpäin vievä vire?

Selvennän vielä, että ihmisillä tarkoitan siis kaikkia ihmisiä organisaatiossa, en ainoastaan johtoryhmää, vaan myös keskijohtoa, tiimiesimiehiä (ja -naisia), mahdollisia tukifunktioita, itse asiassa koko organisaatiota. Johdon tärkeänä tehtävänä on näyttää suuntaa, innostaa ja energisoida. Johto suunnittelee tavoitteita, mutta keinot tavoitteiden saavuttamiseen tulevat organisaation ihmisiltä.

Strategialla tarkoitetaan suuntaa, johon organisaatiota viedään. Se on siis tavallaan myös tarina siitä mitä organisaatio tekee – tai mitä ei tee – ja siksi strategiaan liittyy aina myös valintoja. Välillä organisaatiolta vaaditaan myös rohkeutta tehdä suunnitelmasta poikkeavia toimenpiteitä.

Strategia yhdistää organisaatiota, mutta yhtä lailla strategia voi hajottaa parhaankin organisaation. Varsinkin jos strategiaa ei ymmärretä, siitä ei olla kiinnostuneita tai siitä ei ole tietoa. Ja ei, ”pistokeikat” osastoille eivät riitä, vaan yhteenkuuluvuuden tunteen ja yhteisen päämäärän luomisen on oltava painopisteenä. Nämä voidaan saavuttaa vain, jos ollaan oikeasti kiinnostuneita siitä, mitä sanottavaa muilla organisaation jäsenillä on, ja jos jokainen on valmis muuttumaan. Tämä vaatii asennetta, rohkeutta ja päätöstentekoa koko organisaatiossa.

Organisaatio tarvitsee oikeat osaajat. Eikä pelkästään henkilöinä, vaan myös oikeissa paikoissa ja rooleissa – varustettuna oikeilla taidoilla. Liiketoimintaa toteutetaan kuitenkin ihmisten ja heidän osaamisensa kautta. Sama pätee strategiaan, ihmisethän sitäkin toteuttavat (tai jättävät toteuttamatta). Strategiaa tukevat osaajat ja työn tekemisen tavat nousevat parhaiten esiin innovatiivisella kehittämisotteella.

Omaa osaamistaan onkin siis syytä päivittää jatkuvasti, olitpa sitten (toimitus)johtaja, esimies tai ”vaan töissä”. Ja vaikka koulutus on menoerä sekä ajallisesti että rahallisesti, se saattaa jopa säästää yrityksen kustannuksia pidemmällä tähtäimellä. Paraskaan strategia ei synny ja toteudu itsestään, vaan sen rooli ja vaikutus ovat kiinni organisaation kaikista ihmisistä.

The future is unknown, and the best – perhaps even the only – way to predict the future is to create it. (Peter Drucker)

GIBS Finland Oy:n toimitusjohtaja Martin Nordell on Mecrastorin muutosjohtamisen valmentaja. Uudistavalla otteella työskentelevä Nordell pureutuu tuoreessa väitöskirjassaan strategiatyön haasteisiin.